Scholen bezoeken Nieuwkinderland

Scholen bezoeken Nieuwkinderland

De buren uit de lagere school gaan regelmatig eens op bezoek bij de kinderen in het kinderdagverblijf. Ze snijden dan samen fruit voor smoothies, spelen met elkaar of verzorgen de kruiden op het terras! Terwijl de leerlingen van de middelbare school stage lopen in het kinderdagverblijf.