Over ons

Over ons

Brede School Nieuwland is:
Kinderdadgverblijf Nieuwkinderland, de Sint-Jorisbasisschool, Buitengewoon Secundair Onderwijs Zaveldal, buitenschoolse kinderopvang De Buiteling, muziekhuis MET-X, Opvoeden in Brussel, Baboes en de Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans.

Missie en visie

Samen willen we de ontwikkelingskansen vergroten van alle kinderen en jongeren in Brussel-stad die Nederlandstalig onderwijs volgen.

Dit doen we door een stevig netwerk op te bouwen met alle partners die actief zijn op en rond de Nieuwland-site in het hartje van de Marollen.

We willen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen, amuseren, hun talenten ontwikkelen, nieuwe mensen ontmoeten, Nederlands kunnen horen en spreken buiten de klas,...

Doel

De Brede School is een benadering om via een duurzame, doelgerichte en gelijkwaardige samenwerkingen tussen organisaties uit verschillende beleidsdomeinen, maximale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen en jongeren. Het actieplan Brede School Nieuwland wordt opgesteld met behulp van de vijf kernaspecten voor de Brede School: gezondheid, veiligheid, talentenontwikkeling en plezier, maatschappelijke participatie en voorbereiding op de toekomst.