Over ons

Over ons

Brede School Nieuwland is:
Kinderdadgverblijf Nieuwkinderland, de Sint-Jorisbasisschool, Buitengewoon Secundair Onderwijs Zaveldal, IBO De Buiteling, Huis van het kind (Consultatiebureau Nieuwland, Baboes, Wheel of Care, Koala, Jeugd en Muziek Brussel, Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans, Met-X, VGC sportantenne Nieuwland, Brussels Young Wrestling Style en Urban Center Brussel. 

Missie en visie

Samen willen we de ontwikkelingskansen vergroten van alle kinderen en jongeren op de Nieuwlandsite en in de buurt, de stad.

Dit doen we door een stevig netwerk op te bouwen met alle partners die actief zijn op en rond de Nieuwland-site in het hartje van de Marollen.

We willen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen, amuseren, hun talenten ontwikkelen, nieuwe mensen ontmoeten, Nederlands kunnen horen en spreken buiten de klas,... .

Doel

De Brede School is een benadering om via een duurzame, doelgerichte en gelijkwaardige samenwerkingen tussen organisaties uit verschillende beleidsdomeinen, maximale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen en jongeren. Het actieplan Brede School Nieuwland wordt opgesteld met behulp van de vijf kernaspecten voor de Brede School: gezondheid, veiligheid, talentenontwikkeling en plezier, maatschappelijke participatie en voorbereiding op de toekomst.